นำ สาร ตัวอย่าง ละลาย ใน thf โดย ทั่วไป ใช้ ความ เข